Xingqiang Veterinary Clinics (Jinbi)

Qingling Rd, Dayao, Chuxiong, Yunnan, China
Denominación completa: Xingqiang Veterinary Clinics


¿Perdido en Jinbi?

Toma nota de las coordenadas GPS:


  • GPS

    25.721998, 101.328896
  • Localidad

    China, Yunnan, Jinbi
  • Dirección

    Qingling Rd, Dayao, Chuxiong, Yunnan, China