Nanfeng Taihe Pasturage Veterinary Station

Nanfeng, Fuzhou, Jiangxi, China
Denominación completa: Nanfeng Taihe Pasturage Veterinary Station


¿Perdido en Taihe?

Toma nota de las coordenadas GPS:


  • GPS

    27.048031, 116.617615
  • Localidad

    China, Jiangxi, Taihe
  • Dirección

    Nanfeng, Fuzhou, Jiangxi, China