Nanfeng Zixiaozhen Veterinary Station

Nanfeng, Fuzhou, Jiangxi, China
Denominación completa: Nanfeng Zixiaozhen Veterinary Station


De qué manera llegar

Toma nota de las coordenadas GPS:


  • GPS

    27.010035, 116.291420
  • Localidad

    China, Jiangxi, Zixiao
  • Dirección

    Nanfeng, Fuzhou, Jiangxi, China