Mudanjiang Jiachu Yibing Prevention And Treatment Institute Nainiu

Guanghua Street, Xi'an, Mudanjiang, Heilongjiang, China
Denominación completa: Mudanjiang Jiachu Yibing Prevention And Treatment Institute Nainiu Zhubing Prevention & Cure Station


Indicaciones

Toma nota de las coordenadas GPS:


  • GPS

    44.588058, 129.609848
  • Localidad

    China, Heilongjiang Sheng, Mudanjiang
  • Dirección

    Guanghua Street, Xi'an, Mudanjiang, Heilongjiang, China