Jinning Zhonghe Pasturage Veterinary Station (Kunyang)

945 Kunyang Street, Jinning, Kunming, Yunnan, China
Denominación completa: Jinning Zhonghe Pasturage Veterinary Station


¿Conoces Kunyang?

Toma nota de las coordenadas GPS:


  • GPS

    24.673550, 102.595123
  • Localidad

    China, Yunnan, Kunyang
  • Dirección

    945 Kunyang Street, Jinning, Kunming, Yunnan, China