Pets Speciality Bingmenzhen (Turfán)

West Ring Road Middle, Turpan, Turpan, Xinjiang, China
Denominación completa: Pets Speciality Bingmenzhen


¿Perdido en Turfán?

Toma nota de las coordenadas GPS:


  • GPS

    42.949677, 89.169312
  • Localidad

    China, Xinjiang Uygur Zizhiqu, Turfán
  • Dirección

    West Ring Road Middle, Turpan, Turpan, Xinjiang, China