Anyi Dinghu Veterinary Station

Lianyu Road, Anyi, Nanchang, Jiangxi, China
Denominación completa: Anyi Dinghu Veterinary Station


¿Conoces Dinghu?

Toma nota de las coordenadas GPS:


  • GPS

    28.833912, 115.550140
  • Localidad

    China, Jiangxi, Dinghu
  • Dirección

    Lianyu Road, Anyi, Nanchang, Jiangxi, China