Xunhua Animal Yibing Prevent Control Center (Jishi)

Tianchi Road, Xunhua, Haidong, Qinghai, China


¿Has estado alguna vez en Jishi?

Toma nota de las coordenadas GPS:


  • GPS

    35.849678, 102.490990
  • Localidad

    China, Qinghai Sheng, Otras Ciudades en Qinghai Sheng, Jishi
  • Dirección

    Tianchi Road, Xunhua, Haidong, Qinghai, China